เมนู

paramatthadīpanī saṅgahamahāṭīkāpāṭha,ṭīkā,

paramatthadīpanī saṅgahamahāṭīkāpāṭha,ṭīkā, [ปฐมปณฺณํ]