เมนู

ประโยค8 - วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 2,

ประโยค8 - วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 2, [ปฐมปณฺณํ]