เมนู

ประโยค8 - วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 1,

ประโยค8 - วิสุทธิมรรคแปล ภาค 2 ตอน 1, [ปฐมปณฺณํ]