เมนู

ประโยค1 - อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามและอัพยยศัพท์,

ประโยค1 - อธิบายบาลีไวยากรณ์ นามและอัพยยศัพท์, [ปฐมปณฺณํ]