เมนู

ประโยค1 - บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค สมาสและตัทธิต,

ประโยค1 - บาลีไวยกรณ์ วจีวิภาค สมาสและตัทธิต, [ปฐมปณฺณํ]