เมนู

แบบประกอบนักธรรมโท - อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม 2,

แบบประกอบนักธรรมโท - อุปกรณ์วินัยมุข เล่ม 2, [ปฐมปณฺณํ]