เมนู

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 1,

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมวิภาค ปริเฉทที่ 1, [ปฐมปณฺณํ]