เมนู

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค,

แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายคิหิปฏิบัติ ทิศวิภาค, [ปฐมปณฺณํ]