เมนู

นักธรรมเอก - มหาสติปัฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร,

นักธรรมเอก - มหาสติปัฏฐานสูตร และคิริมานนทสูตร, [ปฐมปณฺณํ]