เมนู

นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด 12 คาถาธรรมบทแปล),

นักธรรมเอก - ธรรมสมบัติ (หมวด 12 คาถาธรรมบทแปล), [ปฐมปณฺณํ]