เมนู

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเล่ม 2,

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเล่ม 2, [ปฐมปณฺณํ]