เมนู

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเล่ม 1,

นักธรรมตรี - พุทธประวัติเล่ม 1, [ปฐมปณฺณํ]